Toyota Yaris

Ретроспекция на модела

от 2005 г.
от 1999 г. до 2005 г.