Оферта на седмицата от Toyota

ТМ Ауто Изток

1784, София
бул. "Цариградско шосе" 163
Виж карта

Телефонна централа:
Тел: + 359 2 960 41 00
Факс: + 359 2 806 42 90
E-mail: tmauto@toyota.bg

Продажби:
Тел: + 359 2 960 41 10
Факс: + 359 2 806 42 91

Сервиз:
Тел: + 359 2 960 41 20
Факс: + 359 2 806 42 92

Спешна помощ: (20.00-8.00 ч)
Моб. тел: + 359 899 12 12 12

ТМ Ауто Запад

1332, София
бул. „ Сливница” 570
Виж карта

Телефонна централа:
Тел: + 359 2 80 64 205
Факс: + 359 2 80 64 275
E-mail: tmauto@toyota.bg

Продажби:
Тел: + 359 2 960 41 10
Факс: + 359 2 80 64 271

Сервиз:
Тел: + 359 2 960 41 05
Факс: + 359 2 80 64 273

Спешна помощ: (20.00-8.00 ч)
Моб.тел: + 359 899 12 12 12